Časopis Prevence zpravodaj 05-2018

Vybrané texty
K zamyšlení nad klíčovými hráči (významnými socializačními činiteli v životě dětí) mě inspiroval Národní výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. Začala jsem se zaobírat otázkou: Ke komu dnes děti vzhlížejí? Mají ve svém okolí inspirativní lidi hodné následování? A jak je ovlivňují? V tomto clánku bych vám ráda představila výsledky svého výzkumu o klíčových hráčích v životech dospívajících.