Časopis Prevence zpravodaj 01-2016

   Můj kolega Ivo mi řekl: "Helo, já jsem ti už chtěl vícekrát říct, napiš něco o strachu. Mně se zdá, že ve školství je ho čím dál tím víc. Všechno se točí kolem toho, aby se něco nestalo. Už dlouho je ho moc."    Zanedlouho po tomto setkání jsem na gymnáziu školila o šikaně a v souvislosti s tím promluvil pan profesor a řekl: "On se totiž u nás neřeší problém, ale postup. Řešíme, jaký papír kdy máme jak napsat, kdy ho kam poslat a zda bude vyhovovat, jak je to na papíře...
Vybrané texty
V práci se setkávám s kolegy nabitými energií, nadšenci, zapálenými inovátory, kteří na sobě usilovně pracují, rozvíjejí své nadání a svůj potenciál. Ale také s kolegy, kteří stále jen naříkají na nekázeň žáků, jsou unaveni, budoucnost vidí pesimisticky, jsou vyhořelí. Určitě za to svým dílem může zvyšující se věkový průměr učitelského sboru, ale také všeobecná skepse, nedobré vztahy ve sboru, neuspokojená potřeba kariérního růstu, nálada ve společnosti. Setkávám se i s výsměchem kolegovi, který vybočuje svou horlivostí. Vidím...