Časopis Prevence zpravodaj 06-2014

Vybrané texty
Suicidiemči suicidiálním pokusem je míněn latinský termín pro sebevraždu či sebevražedné jednání. Jedná se vlastně o sebepoškozující akt, který je způsoben samotným jedincem, a to s vědomým úmyslem zemřít. Ten může nebo nemusí končit smrtí dotyčného člověka. Někteří autoři radikálně vystupují proti užívání termínu sebevražda pro jeho negativní emocionální zabarvení, které může být někdy vnímáno až pejorativně. Na druhou stranu je třeba dodat, že když mluvíme o suicidiálních pokusech, tak se jedná o natolik závažné téma, že si...