Časopis Prevence zpravodaj 05-2014

Vybrané texty
Za záměrné sebepoškozování považujeme takové jednání jedince, při kterém využívá metody – řezání se, pálení se, trhání vlasů, polykání předmětů apod. Autoři článku se chtějí zaměřit na záměrné sebepoškozování v jeho užším pojetí, a to v pojetí Walshe a Rosena, kteří definují záměrné sebepoškozování jako „takové chování jedince, kdy si dobrovolně a úmyslně poškodí vlastní tělesné tkáně nebo tělesnou integritu bez ohledu na zdravotní riziko nebo nebezpečí a bez záměru zemřít.“ Tyto znaky rozšířila ještě o ...