Časopis Prevence

Vážení kolegové,

na této ploše Vám bude redakce časopisu Prevence pravidelně každý měsíc poskytovat informace o aktuálních a připravovaných textech, metodikách a ukázkách dobré praxe. Stejně tak si dovolíme upozornit na zajímavé novinky, které budeme publikovat.

S ohledem na to, že bývá zvykem aktuální texty na internetu zveřejňovat jen ve zkrácené podobě, nabídneme vždy jeden celý článek z již téměř desetileté historie časopisu Prevence.

PhDr. Helena Vrbková,
šéfredaktorka časopisu Prevence
tel.:+420  602 255 508
, mail: h [dot] vrbkovaatseznam [dot] cz

Rok 2019

Časopis Prevence v roce 2019

Časopis Prevence informuje své čtenáře o aktualitách ze světa primární prevence. V rámci spolupráce přinášíme vybrané texty z časopisu, které jsou nadčasové a lze je realizovat i nyní.

Web časopisu: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence/

Co je v posledním čísle?

Časopis Prevence 2013/10

v říjnovém vydání časopisu Prevence vyšel zajímavý článek od Mgr. Jany Tussetschlägerové o studentských brigádách. Přináší řadu doporučení na co si dát pozor, kdy brigádu přijmout a kdy ne. Dále pojednává  o nebezpečích, které lze při hledání brigád, ať již u nás nebo v zahraničí, potkat.

Dalším jistě podnětným textem je článek od Mgr. Kamila Janyše ml., který se jmenuje „Artur Schopenhauer, Červená Karkulka, Jára Cimrman... a současnost.“ Autor velmi netradičním způsobem popisuje školskou realitu.

V tomto vydání zároveň byl publikován nový metodický pokyn od MŠMT k šikanování, nebo článek o vlivu mediálního násilí na rozvoj nepřiměřeného  šikanování.

Naleznete zde i upoutávku na výcvik KVP pro psychology a pedagogy v práci se třídou. Více informací o něm najdete na www.vycvikkvp.cz

Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: info@send.cz

PhDr. Helena Vrbková,

šéfredaktorka časopisu Prevence

 

Vybíráme z posledního čísla

Vybrané texty
Když uslyšíme slovo agrese, pravděpodobně se v nás rozezní některý z těchto pocitů: strach, nejistota, nervozita, vztek, odpor atp. Agresi můžeme spojovat se slovními útoky, rvačkami, bitkami, rozbíjením, šikanou, násilím a dalším jednáním, které hodnotíme jako negativní. Snahou je takové chování nepřipustit nebo mu zamezit, a to z různých důvodů: strach ze zranění, obava z ublížení, případně vnitřní nesouhlas a konflikt s vlastními hodnotami („Prát se nemá!“). Je ale možné, že se objeví i jiné pocity: vzrušení,...

Jaké akce nás čekají?