Autorita pedagoga v kontextu prevence rizikového chování žáku

P - prevenceVybrané texty

Slovo autorita je v pedagogice velmi často skloňovaným pojmem. Skloňuje se jak v souvislosti s kázenskými problémy na našich školách, tak jako duležitá kompetence dobrého učitele. V praxi je pak stálým tématem pro zacínající pedagogy i pro ty zkušené vzhledem k promenám školství, žáku i spolecnosti jako celku. O složitosti tématu autority v kontextu současného školství svědčí už to, že její vymezení v podstatě nemůže být jednoznačné. V teorii (a zejména pak v praxi) se setkáváme s různými způsoby uchopení a interpretací autority. To je způsobeno zejména tím, že autoritu nelze vnímat jako izolovaný problém. Chápat ji mužeme naopak pouze v širším kontextu sociálních vztahu. Autorita totiž přímo vyjadřuje vztah (tzn. není možné chápat ji pouze jako vlastnost, ale jako vztahovou záležitost).

NáhledPřílohaVelikost
autorita_pedagoga.pdf315.55 KB