Který z příspěvků na celostátní konferenci primární prevence (14. 5. 2013 v Praze) byl pro vás nejpřínosnější?

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
Národní strategie primární prevence 2013 - 2018 (M. Budinská)
27% (4 hlasy)
Informace z dotačního řízení MŠMT 2013 - 2014 (R. Heřmánková)
13% (2 hlasy)
O čem se ve škole nemluví psychodynamické procesy v pedagogických sborech (H. Vrbková)
27% (4 hlasy)
Informace o přípravě novelizace vyhlášek 72 a 73 z roku 2005 v platném znění (D. Kolačný)
13% (2 hlasy)
Dobrá praxe Asociace Záchranný kruh (Krajsová, Hutta)
7% (1 hlas)
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (V. Sklenář)
13% (2 hlasy)
Celkem hlasů: 15