Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal?

R - rizikové chování