Weby s tematikou prevence

Centrum prevence Univerzity Palackého se přidalo k Noci vědců, hravou formou vzdělávalo rodiče i děti

Projekt E-bezpečí - 11. říjen 2017 - 20:37

V pátek 6. října 2017 proběhla dnes již tradiční celonárodní akce popularizující vědu s názvem Noc vědců. Až do půlnoci byly otevřeny brány univerzitních center a laboratoří, aby odhalovaly návštěvníkům tajuplný svět vědy. Otevřena byla také laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, aby představila návštěvníkům svět moderních IT nástrojů a také je seznámila s problematikou internetové bezpečnosti.

Kyberšikana zaměřená na učitele nebo oprávněná kritika? Hodnocení učitelů online.

Projekt E-bezpečí - 10. říjen 2017 - 22:19

V posledních letech se stále častěji setkáváme s formami útoků na učitele, které jsou na hranici opodstatněné či neopodstatněné kritiky a zároveň kybernetické agrese či přímo kyberšikany. V dnešním textu se zaměříme na tzv. hodnocení či známkování učitelů v online prostředí.

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním online her

Projekt E-bezpečí - 13. září 2017 - 8:56

Kyberšikana velmi často probíhá v prostředí online her, proto se v dnešním textu zaměříme právě na její specifické formy, které jsou s hráčským prostředím spojeny. 


Od začátku letošního roku jsme pomohli více než dvěma stovkám klientů, téměř stovku z nich tvořily děti v nouzi.

Projekt E-bezpečí - 12. září 2017 - 22:05

Od počátku letošního roku zachytila online poradna projektu E-Bezpečí více než dvě stovky případů spojených s rizikovým chováním v online prostředí. 96 pak tvořily případy ohlašované dětmi v nouzi.


U dětí 1. stupně ZŠ dominuje YouTube. Facebook jej předežene až ve 14 letech věku dítěte.

Projekt E-bezpečí - 2. září 2017 - 19:24

Děti prvního stupně ZŠ aktivně i pasivně využívají řadu internetových služeb, především však server zaměřený na sdílení a streamování videí YouTube. Ten žáci aktivně využívají v podstatě od útlého věku. Vysoký zájem o YouTube je dán především generací tzv. youtuberů, kteří jsou schopni nabídnout zajímavý a poutavý obsah i velmi malým dětem.

Kyberflashing - staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Projekt E-bezpečí - 20. srpen 2017 - 11:56

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Projekt E-bezpečí - 15. srpen 2017 - 10:15

Klonování profilů uživatelů sociálních sítí a následné přebírání jejich identity představuje klasickou invazivní techniku využívanou v rámci různých druhů internetových podvodů (lze ji zařadit mezi tzv. scam). Často se klonované profily využívají v rámci podvodných mobilních plateb, o kterých jsme vás informovali již v minulosti a na jejichž rizika upozornila v současnosti také Policie ČR a národní bezpečnostní tým (CSIRT).

 

České chlapce seznamuje se sexem internet, u dívek zatím dominuje matka. S otcem sex řeší jen zlomek z dětí.

Projekt E-bezpečí - 13. srpen 2017 - 23:42

Internet je pro děti primárním zdrojem informací o sexu, informace o sexu na něm vyhledává přes 42 % českých dětí. Vyplývá to z výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v letošním roce zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí ve věku 7-17 let z celé České republiky.

Syndikovat obsah