Šikana učitelů

Vybrané texty

Motivace, která mne opakovaně vede k popisování fenoménu šikany učitelů, je vcelku jasná. Pracuji 27 let s dětmi se závažnými poruchami chování a na druhou stranu zaměstnávám 50 osob, vesměs pedagogických pracovníků. Jsem tedy v procesu, kdy na jedné straně hájím zájmy a práva svých podřízených, na druhou stranu hledám odpovídající a účinná opatření vedoucí k výchově nové generace tak, aby byla tato opatření účinná a nepoškozující rozvoj osobnosti dítěte.

Více naleznete v příloze.

Komunikácia v reality show ako faktor komunikácie v školskom prostredí

Vybrané texty

Príspevok sa zaoberá problematikou komunikácie v médiách ako faktorom, ktorý ovplyvnuje aj komunikáciu v školách. Poukazuje na silu ich pôsobenia, predovšetkým na reality show, ktoré si našli svoje miesto vo volnom čase mladých ludí a ich jazykové prostriedky sa udomácnili aj v komunikácii žiakov. Autorka analyzuje jednotlivé reality show a zdôraznuje potrebu mediálnej výchovy ako prostriedku rozvíjania správnych komunikačných zručností.

Celý článek naleznete v příloze.

Psychické trauma v dětství

Vybrané texty

Jedním z nejžádanějších témat pro účast na odborných konferencích a seminářích je téma psychického traumatu, zejména tehdy, když se vztahuje na děti.Termín "psychické trauma" zdomácněl nejen na odborných fórech, ale i v běžných médiích. Novináři běžně referují o událostech, které způsobily lidem "těžké trauma". Reportéři vedou rozhovory s občany, kteří jsou "psychicky traumatizovaní" vším možným, například střelbou na ulici, krádeží kola, ztrátou příbuzného či zvýšením cen elektřiny.

Několik rad nejen pro začínajícího metodika prevence

Vybrané texty

Se začátkem školního roku přicházejí nejrůznější změny, mnohé se dotýkají i oblasti personální. A tak se vám možná stalo, milý začínající školní metodiku prevence, že za vámi přišel ředitel školy se slovy: „Marie odešla do důchodu a je potřeba stanovit nového metodika prevence. A vy jste takový šikovný (mladý, zkušený, přísný…, prostě takový vhodný), určitě to zvládnete. Já vám za to nějakou odměnu dám. A díky!“ Asi jste se překvapením nezmohli na reakci nebo si řekli, že když to zvládla Marie, zvládnete to taky a ta odměna taky není k zahození.

Seminář pro pedagogické pracovníky na téma šikana

06.10.2015 - 15:45

MHMP pořádá 26. 10. 2015 ve Velké zasedací síni Nové radnice seminář pro pedagogické pracovníky naa téma šikana.

Seminář zahájí radní Ing. Radek Lacko a na programu budou tyto přednášky:

09:15 – 09:30 h

Nová šetření výskytu a podob šikany

Mgr. Pavel Dosoudil(CSSP – PCPP)

09:30 – 12:30 h

Ukázka interaktivní lekce projektu Minimalizace šikany

Mgr. Renata Vordová (AISIS, o. s.)

12:45 – 13:15

Konference

D - dobrá praxe
25.11.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 17:00

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádají konferenci

„KVALITA PÉČE O DĚTI V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ“

Konference se bude konat v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6 – Dejvice, 25. 11. 2015 od 9.00 do 17.00.

Konference je věnovaná dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, konkrétně v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu v resortu školství.

Syndikovat obsah

Partneři