Psychické trauma v dětství

Vybrané texty

Jedním z nejžádanějších témat pro účast na odborných konferencích a seminářích je téma psychického traumatu, zejména tehdy, když se vztahuje na děti.Termín "psychické trauma" zdomácněl nejen na odborných fórech, ale i v běžných médiích. Novináři běžně referují o událostech, které způsobily lidem "těžké trauma". Reportéři vedou rozhovory s občany, kteří jsou "psychicky traumatizovaní" vším možným, například střelbou na ulici, krádeží kola, ztrátou příbuzného či zvýšením cen elektřiny.

Několik rad nejen pro začínajícího metodika prevence

Vybrané texty

Se začátkem školního roku přicházejí nejrůznější změny, mnohé se dotýkají i oblasti personální. A tak se vám možná stalo, milý začínající školní metodiku prevence, že za vámi přišel ředitel školy se slovy: „Marie odešla do důchodu a je potřeba stanovit nového metodika prevence. A vy jste takový šikovný (mladý, zkušený, přísný…, prostě takový vhodný), určitě to zvládnete. Já vám za to nějakou odměnu dám. A díky!“ Asi jste se překvapením nezmohli na reakci nebo si řekli, že když to zvládla Marie, zvládnete to taky a ta odměna taky není k zahození.

Seminář pro pedagogické pracovníky na téma šikana

06.10.2015 - 15:45

MHMP pořádá 26. 10. 2015 ve Velké zasedací síni Nové radnice seminář pro pedagogické pracovníky naa téma šikana.

Seminář zahájí radní Ing. Radek Lacko a na programu budou tyto přednášky:

09:15 – 09:30 h

Nová šetření výskytu a podob šikany

Mgr. Pavel Dosoudil(CSSP – PCPP)

09:30 – 12:30 h

Ukázka interaktivní lekce projektu Minimalizace šikany

Mgr. Renata Vordová (AISIS, o. s.)

12:45 – 13:15

Konference

D - dobrá praxe
25.11.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 17:00

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádají konferenci

„KVALITA PÉČE O DĚTI V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ“

Konference se bude konat v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6 – Dejvice, 25. 11. 2015 od 9.00 do 17.00.

Konference je věnovaná dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, konkrétně v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu v resortu školství.

Svět záchranářů v Karlových Varech

D - dobrá praxe

Otvirani_centra-fotoV pátek 11. 9.  2015 se v Karlových Varech otevřel dětem, žákům, rodičům nový svět záchranářů. Pod vedením a koordinací pracovníků asociace Záchranný kruh vzniklo unikátní centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu. Přesně tento význam se prolíná všemi aktivitami, které zde mohou malí i velcí návštěvníci zažít.

Uživatelská podpora žadatelům o finanční dotaci na realizaci aktivit v oblasti primární prevence v roce 2016

F - finance

Od 1. 9. do 30.9. je otevřen elektronický systém podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování, které budete realizovat v roce 2016.
Žádosti se zpracovávají v informačním systému na adrese is-prevence.msmt.cz.

Syndikovat obsah

Partneři