Preventivní hraný film Jakub o domácím násilí je k dispozici

P - prevence

Distribuce nového preventivního hraného filmu Jakub režiséra Davida Vignera byla zahájena dne 3. 10. 2016. Film je dostupný základním a středním školám  prostřednictvím webových stránek www.videoskolam.cz.

Filmový příběh zobrazuje různé kritické modelové situace spojené se závažnou problematikou domácího násilí. Samotné distribuci předcházely testovací kinoprojekce po celé ČR určené žákům základních a středních škol. Tyto kinoprojekce dokázaly úspěšně několik případů domácího násilí odhalit a zachránit tak jeho potencionální oběti.

Nabídka supervize pro školy

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxe

Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT nyní nabízí supervize pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště zdarma, a to po celé České republice.

Zamyšlení o působení na skupinu

   Při práci s problematickou třídou mě při prvním vstupu vedla k dětem třídní učitelka. Paní od pohledu s úzkostným výrazem a zajíkavým hlasem. K tomu se pojil lehký nádech ukřivděného pohoršení z toho, jak zle se děti v té třídě chovají. Když mě dětem představovala, zrychlil se jí dech, jako by ji právě někdo honil. NA úzkostné napětí byla navázána spousta energie zajišťující její integritu. Představení to bylo sice časově úsporné, ale i přesto stihla děti třikrát pokárat za nekázeň. Marně, neposlouchaly, ignorovaly ji.

Zamyšlení o prožívání okamžiku

   Začal nám nový školní rok a očekáváme... Co vlastně? Kdo určuje naše očekávání? Vložený program rodičů, společnosti, nebo žijeme stereotyp, o kterém nepřemýšlíme? To se mi rojilo hlavou, když jsem si prohlížela fotky z léta. Ve třech párech jsme jeli ve třech vozech na letní prodloužený víkend do Maďarska. Probíhala komunikace pomocí vysílaček z vozu do vozu a hledání trasy bylo pestřeno mnoha fórky řidičů a jejich vzpomínkami na vojenskou službu s vysílačkou v ruce. Ozýval se smích a pohoda. Začínaly prázdniny a léto, jak má být.

Zamyšlení o náhodných okamžicích

   Ujel mi vlak a já rozmrzele čekala na vlakovém nádraží v Ostravě. Jezdívám sem poměrně často a čekání na nádraží opravdu nemám ráda. Tentokrát to bylo jinak. V rohu nádražní haly bylo dočasně instalované pianino. Po chvíli k němu usedl slepý muž a začal hrát. A já jsem podlehla náloži emocí. V hale, jindy neosobní, plné spěchajících cestujících, se začali zastavovat lidé. Muž měl hlas plný citu. Bylo slyšet tolik různých emočních odstínů, kolik si lze jen představit.

Zamyšlení o pestrosti a barvách ve výzdobě

   Už delší dobu nosím v hlavě otázku, proč dospělí předpokládají, že děti mají rády pestrost a různobarevnost. A kladu si otázku, kde je hranice mezi přirozenou barevností a mnohostí tvarů, která podněcuje děti k pozornosti a sytí jejich zvědavost, a kde se jedná jen o obyčejný zmatek.

Zamyšlení o pestrosti a barvách ve výzdobě

   Už delší dobu nosím v hlavě otázku, proč dospělí předpokládají, že děti mají rády pestrost a různobarevnost. A kladu si otázku, kde je hranice mezi přirozenou barevností a mnohostí tvarů, která podněcuje děti k pozornosti a sytí jejich zvědavost, a kde se jedná jen o obyčejný zmatek.

Syndikovat obsah

Partneři