Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

L - legislativa

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

L - legislativa

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního metodika prevence a výchovného poradce.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012

L - legislativa

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících. Seznamuje s klíčovými oblastmi, jimž se prevence rizikového chování v působnosti MŠMT věnuje.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

L - legislativa

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

L - legislativa

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č.j. 431/10 schválila.

Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Syndikovat obsah

Partneři